O NÁS

R i d e 2 s C o o l
je zapsaný spolek, jehož účelem je zejména pro žáky a studenty ve větších městech České republiky zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného programu a dalších vhodných nástrojů na celkovou podporu cyklistiky, vytvořených za tímto účelem spolkem.
To vše z důvodů podpory a rozvoje osobnosti člověka, zejména dětí a dospívající mládeže tak, aby jim byly prostřednictvím podpory cyklistické dostupnosti škol vytvořeny positivní návyky, a to jak tělesného, tak duševního charakteru a došlo tak k celkovému rozvoji občanské společnosti, to vše při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti.

Ride2sCool je projekt zaměřený na zkvalitnění a zpřístupnění možnosti dopravy do školy na kole pro děti ve věkovém rozmezí 6 – 14 let, který aktivně zapojuje vysokoškolské studenty jako průvodce a ochránce dětí v rámci jejich cesty do školy.

Projekt funguje na jednoduchém principu, kdy se starší starají o mladší a jejich rodiče tak nemusí mít o své děti strach.

Ride2sCool má za úkol ve spolupráci s jednotlivými školami vytvářet ideální podmínky pro rozvoj cyklodopravy jako každodenního, bezpečného a dostupného prostředku k cestě do školy, pro děti, které by se samy na kole na cestu do školy vydat nemohly.

D O K U M E N T Y

Roční zpráva 2018

Roční zpráva 2017

Roční zpráva 2016

Roční zpráva 2015

Stanovy spolku

Zapsaný spolek 2016

Poděbrady R2S

O NÁS

Reportáž iDnes.cz

RIDE2SCOOL: Promo video

UP TV: TELEVIZNÍ REPORTÁŽ O PROJEKTU RIDE2SCOOL

ČESKÝ ROZHLAS o Ride2sCOOL

ŽURNÁL UP – Hledá se student

ŽURNÁL UP – Ride2sCOOL s rektorem